top of page

รีวิวสั้นๆ Tuya Multi-Sensor (Temperature Humidity & Light Sensor)

มัลติเซนเซอร์ที่ร้านจำหน่ายจะมีด้วยกันสองรุ่น

ความแตกต่างจะอยู่ที่ตัว Zigbee ถ่านจะอยู่ได้ 6 เดือน

และต้องใช้คู่กับ Zigbee Gateway

แต่รุ่น WiFi ถ่านอยู่ได้ประมาณ 3 เดือน และใช้กับ WiFi 2.4 GHz

ไปดูวิธีติดตั้งและวิธีใช้งานคร่าวๆ ได้เลยจ้าสนใจสินค้า Add Line @Homeo ได้เลยจ้า

bottom of page