top of page
  • Writer's pictureHomeo

🥵 แจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป 🔔

ลองดูวิธีการทำ Automation ได้เลย

อุปกรณ์ที่ต้องใช้: Temperature Sensor รุ่นต่างๆ / Smart 3-in-1 IR Remotebottom of page