top of page
  • Writer's pictureHomeo

รีวิว Wi-Fi Water Leak Sensor ตรวจจับน้ำรั่ว/น้ำท่วม

Updated: Feb 10, 2022รีวิว เครื่องตรวจจับน้ำรั่ว น้ำท่วม Water Leak Sensor

---------------------------------------------

✓ แจ้งเตือนเมื่อตรวจพบน้ำรั่ว

✓ มีการบันทึกประวัติย้อนหลัง

✓ ใช้สำหรับการสั่ง Automation เช่น ถ้าตรวจพบน้ำรั่ว ให้ไซเรนดัง

✓ ติดตั้งง่าย เป็นกาวสองหน้า • เชื่อมต่อผ่าน Wifi *2.4GHz* (ไม่ต้องใช้ Hub)

• ควบคุมผ่านแอพ Smart Life ในสมาร์ทโฟน (รองรับทั้ง iOS และ Android)

---------------------------------------------

ลิงค์สินค้า

- Tuya Wifi Water Leak Sensor

https://shp.ee/dmvftqx

https://bit.ly/3nr2lot


- Tuya Wifi Smart Siren Alarm with Temp & Humidity Sensor 3-in-1

https://shp.ee/6dqiwdx

https://bit.ly/3Gj5HCJ

bottom of page