top of page

Zigbee Gateway คืออะไร สำคัญยังไง



Zigbee Gateway/Hub คืออะไร สำคัญยังไง???

เพื่อนๆสังเกตไหมครับว่า อุปกรณ์ Zigbee ทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็น Door Sensor หรือ Motion Sensor ก่อนซื้อที่ร้านจะบอกว่าต้องมี Zigbee Gateway ก่อนเสมอ เพราะอะไร มันสำคัญยังไงเดี๋ยววันนี้แอดจะมาเล่นให้ฟังกันครับ


ทำไมถึงต้องมี Zigbee Gateway/Hub???

สมมติว่าเรามีมือถือ (ไม่มีซิม) แล้วอยากเล่นเน็ต...ต้องทำยังไง??? ก็ต่อ Wi-Fi ถูกไหมครับ?แล้วถ้าที่บ้านไม่มี router wi-fi ล่ะ? ก็เล่นไม่ได้ เช่นเดียวกัน อุปกรณ์ Zigbee เหมือนกันครับ หากว่าเราไม่มี Zigbee Gateway อุปกรณ์ zigbee ต่างๆ ก็ไม่สามารถรับคำสั่งหรือสื่อสารส่งสัญญาณไม่เหมือนกันที่เราไม่สามารถเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ตได้ถ้าขาด wi-fi (ไม่พูดถึง hotspot นะครับ) Zigbee Gateway เป็นตัวกลางกันการส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ Zigbee ด้วยกันเอง และกับอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณ wi-fi เนื่องจาก Zigbee Gateway สามารถต่อกับการสื่อสารภายนอกผ่านสัญญาณ wi-fi (หรือ LAN ในบางรุ่น)


ทำไมต้องสัญญาณ Zigbee???

สัญญาณ Zigbee นั้นถูกออกแบบเพื่อใช้สร้าง personal network ในการสื่อสารกันระหว่างอุปกรณ์ที่ใช้ส่งปริมาณข้อมูลน้อยซึ่งใช้พลังงานต่ำ แต่เนื่องจากการที่อุปกรณ์ Zigbee นั้นประหยัดพลังจึงทำให้มันสามารถส่งสัญญาณได้ 10-100 เมตร แต่ด้วยความสามารถของZigbee ในการทำ mesh network กับอุปกรณ์ zigbee อื่นๆ ทำให้ข้อมูลสามารถส่งไปได้ในระยะที่ไกลยิ่งขึ้น


ทำไม Smart Home ต้อง Zigbee???

เนื่องจาก Zigbee นั้นถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานต่ำและส่งข้อมูลปริมาณน้อย จึงทำให้อุปกรณ์ Smart Home นั้นนิยมใช้สัญญาณ zigbee ในการสื่อสารโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ถ่านในการจ่ายพลังงาน ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์สามารถอยู่ได้นานโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายใหม่อยู่ตลอดเวลา


ข้อสรุป

ในปัจจุบันอุปกรณ์ Smart Home จะมีอยู่ 2 ประเภทสัญญาณหลักๆ Wi-Fi และ Zigbee

Wi-Fi นั้นมีข้อดีตรงที่ติดตั้งง่าย เนื่องจากบ้านส่วนใหญ่มี router wi-fi อยู่แล้ว จึงทำให้ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ (Gateway) เพิ่มในการเริ่มใช้ แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้านในบางจุดอย่างเช่น แบตหมดเร็ว หรืออุปกรณ์ตอบสนองไม่ดี เป็นต้น สำหรับแอดแล้วถ้าอยากจะปรับเปลี่ยนบ้านเป็น Smart Home การซื้อ Zigbee Gateway/Hub ซักตัวไว้ที่บ้านถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเลยดีเดียว หลังๆมานี่อุปกรณ์ Zigbee ก็มีราคาน่ารักมากขึ้นและบางชิ้นก็พอกับ Wi-Fi ด้วยซ้ำครับ


 

สนใจสินค้าติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม:

www.HomeoTH.com

FB: https://www.facebook.com/homeo.smarthome

Line: @homeo

https://lin.ee/DSkkfWN

Tel. 061-456-4657

bottom of page